Odměňování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb, kteří projevili mimořádné úsilí při zvládání pandemie COVID-19